Szolgáltatások

Generálkivitelezés

Építőmesteri, gépészeti- és elektromos szakágak összefogása, szakmai felügyelete, organizálása.

A generálkivitelezővel való munka során a Megrendelő egyetlen céggel köt szerződést a kivitelezési munkák teljes körű elvégzésére. A kivitelezés valamennyi szakipari résztvevője - beleértve az építőmesteri, a gépészeti és az elektromos alvállalkozókat – tehát közös irányítás, szakmai koordináció alatt dolgozik. A generálkivitelező a kivitelezés teljes időtartama alatt térben és időben organizálja az egyes szakipari alvállalkozók munkáját, szakmai felügyeletet gyakorol felettük, biztosítja a kivitelezés anyagellátását, a keletkező hulladékok elszállítását, valamint pénzügyi biztonságot és folyamatosságot biztosít. Ezzel párhuzamosan beszámol a Megrendelőnek a munkák tervezett és aktuális helyzetéről, kezeli az időközben felmerült további Megrendelői kéréseket, változtatásokat, egyeztet a hatóságokkal, szakmai kapcsolatot tart a tervezővel és a műszaki ellenőrrel, valamint biztosítja a kivitelezés - jogszabályokban meghatározottak szerint történő - haladását.

Generálkivitelező alkalmazásának legnagyobb előnyei:

  • Időben és térben is koordinálja a teljes kivitelezést
  • Szakmai ernyőt biztosít valamennyi szakipari munkához
  • Felelősséget vállal minden alatta dolgozó alvállalkozó munkájáért
  • Építési-szerelési biztosítással rendelkezik a teljes kivitelezésre vonatkozóan
  • Garanciát biztosít a teljes kivitelezésre több évre, egyszemélyben
  • Pénzügyi folyamatosságot biztosít az eltérő megrendelői kifizetések és az alvállalkozói igények között
  • Biztosítja az anyagrendelés és a hulladékkezelés folyamatosságát/törvényi megfelelését
  • Kapcsolatot tart a hatóságokkal, eljár náluk
  • Együttműködik a megrendelő képviselőivel, a műszaki ellenőrrel, a tervezővel
  • Biztosítja a kivitelezés jogszabályoknak megfelelően történő lebonyolítását, adminisztrálását, különös tekintettel a munkavédelemre, a minőségi előírások betartására, valamint a környezetvédelemre
Kapcsolódó

Referenciák

További Referenciák

Kapcsolat

Kapcsolatfelvétel